by blog autor at/on 08:06
in
0 komentarze

Spotkanie sekcji w środę 21 kwietnia zostało odwołane.


Wykład o Procesie Bolońskim na wydziale Socjologii UW

by blog autor at/on 06:34
in
0 komentarze

11 Marca o godź 18:00 odbędzie się wykład na wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Nowy Świat 69, z okazji 10tej rocznicy rozmów w Bologni na temat zmian w systemie edukacji wyższej na terenie krajów Rady Europy.

- Czym jest Proces Boloński?
- Dziesięciolecie walk przeciwko komercjalizacji edukacji.
- Proces Boloński w Polsce.
- Proces Boloński jako odzwierciedlenie ultraliberalnej ideologii w kwestiach edukacji.
- Dyskusja. "Czy socjologowie są nam potrzebni?"

http://cia.bzzz.net/files/zspeduwsm.png


UW: Kolejna Akcja Informacyjna ZSP przeciwko procesowi Bolońskiemu oraz reformom Kudryckiej

by blog autor at/on 10:17
in
0 komentarze


Dzisiaj w Warszawie odbyła się kolejna akcja sekcji edukacyjnej ZSP przeciwko Procesowi Bolońskiemu oraz reformom Kudryckiej tym razem przy bramie głównej Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów zaocznych. Rozdano kilkaset ulotek informujących o Procesie Bolońskim, strajku doktorantów we Wrocławiu oraz zapraszających na otwarte spotkania grupy edukacyjnej w każdą środę w Anarchistycznym Infoszopie.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y działaniami przeciwko płatnej edukacji oraz wykorzystywaniu studentów i licealistów jako taniej siły roboczej ze względu na ich trudną sytuację na rynku zapraszamy na spotkania sekcji edukacyjnej Związku Syndykalistów Polski w Anarchistycznym Infoszopie przy ulicy Targowej 22 (wejście od Kijowskiej) w każdą środę od godź 17:00 do 18:30.Link

pragupe.blogspot.com | edukacja.zsp.net.pl | ZDJĘCIA